Badanie wody 

BADANIE WODY- DLACZEGO WARTO JE WYKONAĆ?

Zanieczyszczenie wody w dzisiejszych czasach to fakt powszechnie znany. Zmiany jej cech fizycznych, chemicznych i biologicznych spowodowane wprowadzeniem nadmiernych ilości substancji organicznych i nieorganicznych, czy substancji promieniotwórczych, które uniemożliwiają wykorzystanie wód do picia i celów gospodarczych jest poważnym problemem, który dotyczy każdego z nas.
Zanieczyszczenia mogą mieć źródła naturalne lub być spowodowane działalnością człowieka. Pochodzą głównie ze ścieków, z powierzchniowych i gruntowych spływów z terenów przemysłowych, rolniczych, składowisk odpadów komunalnych (wysypisk śmieci). Zanieczyszczenia te wpływają w decydujący sposób na stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.
Niestety woda z przydomowej studni, dawniej postrzegana jako orzeźwiająca i zdrowa- może wywołać liczne choroby. Badania dowodzą, że aż w 90% przypadków woda ta nie nadaje się do picia, a największym i najczęstszym problemem jest bakteriologiczne skażenie wody przez ścieki pochodzenia bytowo-gospodarczego.

Badanie wody


Co robić?

Najprostszym sposobem sprawdzenia tego, czy woda nadaje się do spożycia jest jej ocena pod względem wizualnym oraz zapachowym. Jeżeli woda jest zanieczyszczona można to od razu zauważyć, gdyż przybiera ona odcień żółty lub przy większym poziomie zanieczyszczenia, odcień brązowy. Aby sprawdzić poziom czystości wody należy nalać jej niewielką ilość do przezroczystego pojemnika. Jeżeli zauważymy podejrzane zabarwienie wody, pod żadnym pozorem nie wolno nam jej spożyć. Taka woda nie nadaje się do picia, a jej spożycie może być związane z poważnymi konsekwencjami natury zdrowotnej.

Ponadto koniecznie zbadaj wodę, w przypadku, gdy:
- jest mętna,
- smak wydaje Ci się dziwny,
- ma nieprzyjemny zapach (szczególnie siarkowodoru),
- po umyciu masz podrażnioną skórę,
- pozostawia rdzawe ślady na przyborach sanitarnych lub praniu,
- pozostawia szary lub biały nalot na armaturze lub naczyniach,
- po powodzi lub zalaniu studni,
- w przypadku gdy studnia była długo nieużywana,
- po każdorazowym wejściu człowieka do studni,
- w przypadku zatrucia lub innych niepokojących objawów,
- jeśli z wody stale korzystają dzieci, osoby starsze lub o obniżonej odporności


Badanie wody w laboratorium


Kolejnym krokiem jest badanie wody pod kątem fizykochemicznym i mikrobiologicznym, najlepiej w akredytowanym laboratorium, które określi czy woda spełnia wszystkie normy dotyczące wody do spożycia.


Badane parametry:


-Fizykochemiczne

Jest to analiza wykonywana w celu określenia jakości wody lub ścieków pod względem składu fizykochemicznego. Parametrami fizycznymi są m.in. barwa, zapach czy mętność. Poziom azotanów, żelaza, manganu to m.in. parametry chemiczne.

-Mikrobiologiczne

Jest to rodzaj badania, które informuje o jakości sanitarnej wody. Ze względu na możliwość zakażenia się ludzi, wymagana jest stała kontrola higieniczno-sanitarna. Dotyczy to zarówno wody pitnej, jak też wody w basenach kąpielowych, a nawet w zbiornikach wód powierzchniowych. Najczęstszą przyczyną zakażeń są mikroorganizmy chorobotwórcze, które są wydalane przez ludzi chorych oraz nosicieli bakterii i drobnoustrojów. Do parametrów mikrobiologicznych należą: liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfrigens, Legionella, i inne.


Ministerstwo Zdrowia a badanie wody


Częstotliwość badania wody określają Rozporządzenia Ministra Zdrowia (z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) w zależności od rodzaju i przeznaczenia wody.
Monitoring przeglądowy powinien być wykonywany minimum raz w roku lub według operatu wodnoprawnego (dotyczy Klientów Instytucjonalnych). Konieczne jest również wykonanie monitoringu przeglądowego po wykonaniu ujęcia (studni głębinowej, kopanej), ponieważ pokazuje pełny skład mikrobiologiczny wody.


Jak znaleźć laboratorium?


Badanie wody przeprowadza większość Sanepidów w Polsce, ale coraz większą popularnością cieszą się prywatne laboratoria, które również wykonują badania wszystkich niezbędnych parametrów. Dodatkowym udogodnieniem w ich przypadku jest możliwość zamówienia i płatności on-line z zamówieniem zestawu do poboru próby (karton ze wszystkimi niezbędnymi rzeczami dostarcza nam kurier- pobieramy wodę samodzielnie i przekazujemy próbkę kurierowi, który zawiezie ją do laboratorium dnia następnego) lub z zamówieniem specjalnie przeszkolonego próbkobiorcy, który w wyznaczonym terminie przyjedzie do nas pobrać wodę i zawiezie ją do przebadania.


Akredytacja – co to takiego?


Termin ten oznacza postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje formalne, pisemne oświadczenie, stwierdzające, że dana organizacja lub osoba posiadają niezbędne kompetencje do wykonywania określonych zadań i czynności.
Akredytowane Laboratorium ma upoważnienie do przeprowadzania badań wody w sposób wiarygodny i precyzyjny oraz dostarcza wyników analiz w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem, a więc dziedzinach, które są regulowane prawnie. Najczęściej akredytowane badanie wody potrzebne jest osobom posiadającym firmę, gdzie konieczne jest sprawdzenie jakości wody przed otworzeniem np. restauracji czy innego lokalu.


Mam badanie – i co dalej?

Po przeprowadzonym badaniu wody warto skontaktować się z firmą, która po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich parametrów przedstawi ofertę jej uzdatnienia. Jeżeli przebadane parametry nie spełniają odpowiednich norm lub chcemy poprawić jej smak, zmiękczyć ją itp. wyślij nam swoje badanie wody, a my pomożemy Ci rozwiązać ten problem. Najczęściej w przypadku wody ze studni konieczne jest jej uzdatnienie przy pomocy filtrów na cały dom oraz lampy UV, która usunie niebezpieczne bakterie. Woda wodociągowa jest przebadana (wyniki badań są dostępne na większości stron internetowych Przedsiębiorstw Wodociągowych) i pozbawiona zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Jeżeli chcemy pić wodę z kranu, najlepiej zakupić odpowiedni filtr kuchenny lub dzbanek filtrujący, które usuną zanieczyszczenia fizykochemiczne i sprawią, że będziemy się cieszyć smakiem wody bez kupowania jaj w sklepie.

Produkty, które mogą Cię zainteresować:

Informacje

Kategorie