Badanie wody, kiedy i czy warto je wykonać? 

Za jakość wody, z której korzysta się w każdym domu, odpowiada jej dostawca. Nie zawsze jednak to przedsiębiorstwo wodociągowe jest winne zanieczyszczeniom, jakie mogą do niej przenikać. Częstym przypadkiem są choćby skażenia na tle mikrobiologicznym. Jak przeprowadzić badanie wody z kranu lub studni i które symptomy powinny Cię do tego zmotywować? Badanie wody pitnej może Cię uchronić przed poważnymi problemami ze zdrowiem!

Jakość wody ze studni — czy można ją pić bez obaw?

Mieszkasz w domu jednorodzinnym i korzystasz z własnego ujęcia wody? Nic dziwnego! To duże ułatwienie i niezależność od kanalizacji publicznej. Trzeba jednak pamiętać, że uzdatnianie wody ze studni do spożycia wymaga szeregu ważnych procedur. Zanim studnia w ogóle zostanie dopuszczona do użytku, znajdująca się w niej woda powinna zostać poddana badaniom fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym.

Badanie jakości wody ze studni może pokazać, że nie nadaje się ona do swobodnego wykorzystania. Zanieczyszczenia mogą powstawać z kilku powodów:

 • w pobliżu znajdują się tereny uprawne, na których stosuje się nawozy azotowe, mineralne lub organiczne,
 • w pobliżu znajduje się nieszczelne szambo,
 • mieszkasz w okolicy terenów przemysłowych, a odpady z fabryki mogą zanieczyszczać wody gruntowe.

Na szczęście istnieją sprawdzone procedury badania i uzdatniania wody studziennej.

Czym grozi spożycie zanieczyszczonej wody?

Picia wody pochodzącej z nieprzebadanej studni może skończyć się fatalnie dla zdrowia. Najbardziej narażone są w tym przypadku dzieci oraz osoby starsze. W zanieczyszczonej wodzie ze studni mogą znajdować się tak szkodliwe pierwiastki jak kadm, ołów, rtęć czy metale ciężkie. Taki sam skutek wywołują węglowodory czy pestycydy, które nie rozkładają się, a spożyte kumulują w organizmie, szkodząc poszczególnym organom.

Zanieczyszczona w ten sposób woda może prowadzić do uszkodzeń w obrębie układu nerwowego, immunologicznego czy zaburzać pracę wątroby. Nie można również wykluczyć chorób nowotworowych.

Jeśli w badaniu wody ze studni wykryte zostaną bakterie Escherichia coli, sytuacja będzie tym bardziej niebezpieczna. Groźne dla zdrowia są też bakterie  Legionella pneumophila. Wszystkie mikroorganizmy da się wykryć w warunkach laboratoryjnych.

Jak zbadać wodę ze studni?

Zanim zlecisz badanie jakości wody w studni, należy dokładnie oczyścić zbiornik. Tym także zajmują się specjaliści, ponieważ czyszczenie studni trzeba przeprowadzić pod względem mechanicznym, ale i chemicznym. Przy okazji będzie można uszczelnić i zdezynfekować całą instalację kanalizacyjną.

Zanim pobierzesz próbki do badań wody, odczekaj ok. 7 dni. Woda pobrana zbyt wcześnie może zawierać np. resztki środków czyszczących, a w efekcie wyniki badań zostaną zafałszowane. Jeśli nie masz pewności co do swojej sprawności, pobranie próbek wody możesz zamówić w laboratorium, do którego później trafią.

Wyniki badań wody — czy nadaje się do picia?

Wyniki testów wody interpretuje się w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Akt ten przewiduje, że stężenie poszczególnych substancji powinno być następujące:

 • ilość żelaza nie wyższa niż 200 μg/l,

 • stężenie manganu nie wyższe niż 50 μg/l,

 • jon amonowy nie większy niż 0,50 μg/l,

 • ilość azotanów nie wyższa niż 50 mg/l.

Jeśli natomiast w wodzie wykryte zostaną bakterie e coli, w ogóle nie może ona zostać dopuszczona do spożycia.

Kiedy zrobić badanie wody pitnej?

Badanie wody ze studni to obowiązek, kiedy powstaje cała instalacja kanalizacyjna. Są jednak sytuacje, w których poddanie próbek wody studziennej analizie jest koniecznie również później. Zaniepokoić powinny Cię:

 • nagłe zmętnienie wody,
 • nietypowy smak,
 • rdzawe ślady na sanitariatach,
 • nieprzyjemny zapach przypominający siarkę,
 • podrażnienia skóry po umyciu wodą,
 • szarawy nalot na naczyniach lub kafelkach w łazience.

Wodę ze studni należy zbadać również wtedy, gdy:

 • był w niej obecny człowiek, np. w celu czyszczenia i konserwacji,
 • doszło do zalania studni np. wskutek powodzi, 
 • ujęcie było nieużywane przez dłuższy czas

Wątpliwości co do jakości wody może wówczas rozwiać kompleksowa analiza mikrobiologiczna próbki.

Zdatność wody ze studni do spożycia zależy w dużej mierze od tego, jak traktowano samo ujęcie. Jeżeli było regularnie czyszczone, konserwowane i badane, nie powinno być problemu. Oczywiście na kompleksowe badanie wody warto się zdecydować nawet wtedy, gdy masz niewielkie wątpliwości. W drodze badania rozwiejesz je i zyskasz pewność, że nie zachodzi ryzyko zakażenia z powodu zanieczyszczonej wody.

Produkty, które mogą Cię zainteresować:

Informacje

Kategorie