Analiza mikrobiologiczna wody 

Jak zadbać o jakość wody z punktu widzenia mikrobiologicznego?

Bezpieczna i czysta woda jest kluczowa dla naszego zdrowia. Niestety, woda może zostać zanieczyszczona mikroorganizmami, które stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Aby zadbać o jakość wody z punktu widzenia mikrobiologicznego, należy podjąć odpowiednie kroki, takie jak:

  1. Monitorowanie jakości wody – Regularne badania mikrobiologiczne wody z różnych źródeł, takich jak studnie, wodociągibaseny, pozwalają na wykrycie obecności bakterii i innych mikroorganizmów.
  2. Dezynfekcja – Dezynfekcja wody jest kluczowym krokiem w eliminacji bakterii i innych drobnoustrojów. Najczęściej stosowanymi metodami dezynfekcji są chlorowanie, ozonowanie, promieniowanie UV i utlenianie.
  3. Usuwanie osadów i zmiana wody – Osady, kamień i rdza w rurach i zbiornikach mogą stanowić idealne środowisko do wzrostu bakterii i innych mikroorganizmów. Usuwanie tych osadów i regularna zmiana wody w basenach i innych systemach wodnych może pomóc w utrzymaniu czystości wody.
  4. Kontrola temperatury – Bakterie i inne mikroorganizmy mogą rosnąć i rozmnażać się w wodzie, gdy temperatura wody znajduje się w odpowiednim zakresie. Dlatego ważne jest monitorowanie temperatury wody i utrzymywanie jej na odpowiednim poziomie, zwykle poniżej 20°C.
  5. Kontrola pH – Podobnie jak temperatura, pH wody może wpływać na wzrost bakterii i innych mikroorganizmów. Dlatego ważne jest monitorowanie pH wody i utrzymywanie go na odpowiednim poziomie, zwykle między 7,2 a 7,8.
  6. Czystość urządzeń i systemów dystrybucji wody – Czystość rur, kranów, filtrów i innych elementów systemów dystrybucji wody jest kluczowa dla utrzymania jakości wody. Regularne czyszczenie i dezynfekcja tych urządzeń mogą pomóc w zapobieganiu wzrostowi bakterii i innych mikroorganizmów.

Wszystkie te kroki są ważne dla zapewnienia jakości wody z punktu widzenia mikrobiologicznego i powinny być regularnie stosowane, aby uniknąć ryzyka związanego z zakażeniami i chorobami przenoszonymi drogą wodną.

Zanieczyszczenie wody kałem: zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt

Clostridium perfringens jest bakterią, która występuje powszechnie w glebie i ściekach, paszach i żywności. Toksyczny gatunek tej bakterii obecny jest w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, a jego długie przeżywanie i gromadzenie się pozwala wykrywać je jeszcze długo po fakcie zanieczyszczenia oraz daleko od miejsca jego wystąpienia. Występowanie toksycznego Clostridium perfringens w środowisku ściśle wiąże się z kałem. Bakteria ta postrzegana jest jako ważny patogen wywołujący wiele schorzeń u ludzi i zwierząt. Zanieczyszczenie wody do picia opisanymi bakteriami stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów i powoduje zatrucia pokarmowe.

Enterokoki kałowe, czyli paciorkowce kałowe, stanowią naturalną florę przede wszystkim jelit ludzi i zwierząt, ale też w niewielkiej ilości jamy ustnej, dróg płciowych oraz skóry. Enterokoki kałowe wykazują większą wytrzymałość od E. coli i bakterii grupy coli. Żyją w wodzie dłużej, a ich obecność świadczy o dawnym (lub trwającym) zanieczyszczeniu kałem ludzkim lub zwierzęcym. Obecność paciorkowców kałowych w wodzie może być przyczyną powstania licznych chorób, w tym m.in. od niegroźnego, ale dokuczliwego, zapalenia mieszków włosowych do potencjalnie śmiertelnego nowotworu.

Bakterie grupy coli, Escherichia Coli, czyli pałeczka okrężnicy, to bardzo popularna bakteria, wchodząca w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka i zwierząt stałocieplnych. Żyją w środowisku dłużej niż bakterie chorobotwórcze. Nie wytwarzają przetrwalników, więc jeśli wystąpią w wodzie, oznacza to, że zanieczyszczenie jest świeże, oraz można je łatwo i szybko identyfikować. E. coli spełnia tam wiele pożytecznych funkcji, m.in. uczestniczy w rozkładzie pokarmu i przyczynia się do produkcji witamin z grupy B i K. Jednak bakterie te żyjąc w innych środowiskach okazują się bardzo niebezpieczne, powodują schorzenia różnych układów.

Legionella – niebezpieczna bakteria przenoszona drogą wodną

Legionella to bakteria przenoszona drogą wodną, która stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. Jest to jedna z najmniejszych szkodliwych bakterii, obejmująca 49 gatunków, która rozwija się w środowisku wodnym i wilgotnym. Bakteria ta preferuje temperaturę wody z zakresu od około 30°C do 48°C, zakres pH 5,5-9. Szczególnie narażone na rozwój kolonii Legionella są tzw. martwe odcinki oraz miejsca, w których tworzą się osady.

Legionella występują powszechnie w wielu systemach ciepłej wody, jak np. w wodzie pitnej, zbiornikach wodnych, wieżach chłodniczych, basenach, brodzikach, sitkach prysznicowych, kurkach czerpalnych, fontannach, myjniach, urządzeniach klimatycznych, nawilżaczach i innych urządzeniach i systemach transportujących wodę o temperaturze powyżej 20°C i wydzielających parę wodną. Woda zawierająca Legionellę może prowadzić do zatruć, zakażeń, korozji, osadzania się kamienia. Zmniejsza się także wydajność procesów technologicznych oraz sprawność urządzeń.

Aby kontrolować stan sanitarny sieci dystrybucji wody, należy monitorować ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22±2°C. Naturalne organizmy występujące w wodach czy glebie, takie jak bakterie rozkładające martwą materię organiczną, są stosunkowo niegroźne dla ludzi, ponieważ nie przeżyją w ludzkim ciele. Jednakże kontrola tego parametru ma duże znaczenie dla oceny panujących w sieci warunków sprzyjających narastaniu mikroflory lub jej ponownej proliferacji po dezynfekcji, oraz dla oceny stanu sanitarnego i skuteczności czyszczenia urządzeń do dystrybucji wody.

Podsumowując, Legionella to bakteria, której rozwój może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, dlatego tak ważne jest monitorowanie jej występowania i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych. Informacje na temat zagrożenia Legionellą oraz sposobów jej zwalczania powinny być dostępne dla każdego, kto korzysta z wody z systemów ciepłej wody.

Produkty, które mogą Cię zainteresować:

Informacje

Kategorie