Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), przez okres dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W wypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą termin wynosi jeden rok.
2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@filtrybb.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


Pliki do pobrania:

   Formularz odstąpienia od umowy, zwrotu i reklamacji  Pobierz plik>>

   Regulamin sklepu internetowego Pobierz plik>>
                                                                           
Informacje

DANE KONTAKTOWE


Ul. Słowackiego 28/1p
43-502 Czechowice-Dziedzice


33 4711248
512 038 276
572 771 505


biuro@filtrybb.pl

Poniedziałek-Piątek 8.00-15.00

PayPal