Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), przez okres dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W wypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą termin wynosi jeden rok.
2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@filtrybb.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


Pliki do pobrania:

   Formularz reklamacyjny- odstąpienie od umowy. Pobierz plik>>

   Formularz reklamacyjny-wymiana/naprawa/obniżenie ceny/zwrot pieniędzy. Pobierz plik>>


                                                                           
Informacje

DANE KONTAKTOWE


Ul. Słowackiego 28/1p
43-502 Czechowice-Dziedzice


512 038 276
33 818 84 65

biuro@filtrybb.pl

Poniedziałek-Piątek 8.00-15.00

PayPal