Porady

Jaki filtr do wody? - najlepsze filtry do uzdatniania i oczyszczania

W poniższym artykule przyjrzymy się tematyce filtrowania wody, wyboru odpowiednich w tym celu urządzeń, czyli najlepszych filtrów do uzdatniania wody. Postaramy się także przekazać kilka informacji dotyczących samych substancji znanych ze swojego szkodliwego na nas wpływu oraz opowiedzieć o ich kłopotliwej obecności w wodzie, której używamy na co dzień w różnych celach, m.in. w zaspokajaniu pragnienia.

Kilka porad

Woda i żelazo - co robić?

Jakie są dwie najczęstsze przyczyny zanieczyszczenia wód podziemnych, które mają pochodzenie naturalne? Po pierwsze obecność związków żelaza, po drugie: obecność manganu. Zarówno żelazo, jak i mangan to metale, których obecność w wodzie pitnej może spowodować negatywne konsekwencje.

Wśród skutków korzystania z tak zanieczyszczonej wody - nie tylko w gospodarstwie domowym - można wymienić między innymi zarastanie sieci wodociągowych, instalacji, a także armatury. Nawet pranie odzieży w wodzie zanieczyszczonej manganem lub żelazem może okazać się złym pomysłem. Z dużym prawdopodobieństwem na wypranych w takiej wodzie ubraniach pozostaną plamy.

Duże stężenie wspomnianych we wstępie metali zmienia zapach oraz smak wody. Dodatkowo woda zanieczyszczona metalami może zmienić barwę i być mętna. Obecność żelaza w wodzie sprawia, że światło rur instalacyjnych ulega znacznej redukcji za przyczyną zalegania na ich ściankach osadu. Sprawa jest dość kłopotliwa, gdyż zmniejszone światło rur to znaczne straty energii w pompach tłoczących wodę. We wspomnianych zaś osadach dochodzi do rozwoju bakterii skłonnych wtórnie zanieczyścić wodę.

Woda wykorzystywana w przemyśle musi zatem zostać oczyszczona z żelaza. Jeżeli chodzi o konkretne liczby, podaje się, że dopuszczalną normą stężenia żelaza w wodzie jest 0,200 mg na 1 dm3, w zmianie do rozporządzenia podaje się 200 μg/dm3.

Istnieje kilka metod odżelaziania wody. Wybór odpowiedniej metody winien być podyktowany między innymi postacią żelaza występującego w wodzie. Te metody to:

 • alkalizacja wodorotlenkiem (sodu, wapnia, magnezu itd.)
 • aeracja,
 • koagulacja (w wypadku obecności żelaza w połączeniach organicznych),
 • stosowanie jonitów (kationitów).

Dodajmy do tego filtrowanie wody. To ostatni po aeracji, alkalizacji i koagulacji zabieg, który stosowany jest przy tak zwanym klarowaniu wody. Taki rodzaj filtrowania wody umożliwia całościową lub częściową redukcję nawet najdrobniejszych zawiesin. Polega na przepuszczeniu wody przez odpowiedni materiał filtrujący (antracyt lub na przykład piasek kwarcowy).

Gdy woda mętnieje

Dlaczego woda mętnieje? Może być to rezultat obecności gliny, związków żelaza, manganu, iłów lub substancji humusowych, a także planktonu czy mikroorganizmów w wodzie. Mętna woda to nie tylko nieciekawy wizualnie płyn. Mętna woda to także sygnał, aby zwrócić uwagę na jakość mikrobiologiczną używanej lub spożywanej wody.

Obowiązujące przepisy sanitarne (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. 2017 poz.2294) jasno określają, że dopuszczalna mętność wody wynosi 1 NTU.

Filtrowanie wody, czyli usuwanie z niej zanieczyszczeń mechanicznych, które czynią ją mętną, może odbywać się na kilka sposobów. Część z nich została wymienione już powyżej. Chodzi między innymi o aerację, koagulację, ale także flokuację.

Dlaczego warto zwracać uwagę na mętność wody?

 • mętność może oznaczać, że w wodzie występują pasożyty,
 • mętność wpływa na skuteczność dezynfekcji,
 • oddziałuje także na stabilność mikrobiologiczną wody w sieci wodociągowej.

Czyszczenie wody może odbywać się za pomocą sita do cedzenia wody, filtrów do uzdatniania wody (najlepsze filtry do wody należy dobierać według potrzeb; filtry mogą być powolne, pospieszne lub ciśnieniowe), klarowników, osadników, urządzeń membranowych.

Zapach siarkowodoru w wodzie

Woda o zapachu zgniłych jaj? Może to oznaczać obecność w wodzie siarkowodoru, który często występuje w towarzystwie manganu i żelaza. Wybierając filtr do uzdatniania wody, który usuwa żelazo i mangan, pozbywamy się również siarkowodoru.

W wypadku, gdy w wodzie nie ma wcale nadmiaru żelaza i manganu, a jest siarkowodór, warto skorzystać z innej metody czyszczenia wody. Chodzi o filtrację węglową. Węglowe filtrowanie wody usunie także inne właściwości organoleptyczne wody.

Siarkowodór często pojawia się w ciepłej wodzie, która nabiera nieprzyjemnego zapachu. Za powstały odór odpowiedzialny jest prawdopodobnie podgrzewacz wody. Aby zniwelować przykry zapach ciepłej wody, można:

 • okresowo podgrzewać instalację,
 • spróbować procesu tzw. chlorowania instalacji (siarkowodór + podchloryn sodu = substancja bez zapachu),
 • dokonać wymiany anody magnezowej na nową anodę magnezową lub też anodę tytanową

Kłopoty z twardą wodą

Pytanie pierwsze: co powoduje, ze woda zyskuje właściwości, które określamy jako "twarda woda"? Za twardą wodę odpowiada stężenie soli wapnia i magnezu. Kłopoty z twardą wodą to przede wszystkim niezbyt estetyczny osad, a także kamień kotłowy pojawiający się w czajnikach, wewnątrz zmywarek, w bębnach i grzałkach pralek oraz w wielu innych miejscach w gospodarstwie domowym.

Zalecana wartość twardości ogólnej wody wynosi od 60 do 500 mg CaCO3/dm3. Normę tę reguluje rozporządzenie dotyczące jakości wody zdatnej do spożycia. Zalecaną do użytku domowego normą jest ok. 60 mg CaCO3/dm3.

Jak zadbać o zmiękczenie wody? Wśród sprawdzonych i polecanych sposobów na likwidację twardości wody podaje się często sposób znany pod nazwą wymiany jonowej. Taka wymiana opiera się na wykorzystaniu kwaśnych kationitów, które pracują w cyklu sodowym. Oznacza to, że jony wapnia i magnezu są zatrzymywane i wymieniane na jony sodu.

Po zakończeniu procesu stężenie jonów sodu rośnie. W którymś momencie zdolność wymienna żywicy kończy się. Zdolność tę powinno się przywrócić w procesie regeneracji za pomocą solanki, którą wytwarza się przez rozpuszczenie chlorku sodu w postaci soli w pastylkach.

Należy jednak pamiętać, że przeważnie całkowite usunięcie twardości wody nie jest zalecane.

Najlepsze metody uzdatniania wody

Od czego zacząć? Od stwierdzenia, że woda jest zanieczyszczona. W tym celu poddajemy badaniom wodę niepokojącą nas ze względu na jej wygląd (na przykład zmienioną barwę, mętność), ale także ze względu na nieprzyjemny, dziwny zapach czy smak. Wzbudzającą nasze wątpliwości wodę należy poddać testom.

Jeżeli stwierdzimy, że konieczne jest przeprowadzenie procesu uzdatniania wody, musimy wybrać najbardziej odpowiednią tego procesu metodę. Pamiętajmy, że uzdatnianie wody jest to proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.

Oto kilka procesów prowadzących do otrzymania uzdatnionej do spożycia wody:

 • filtrowanie wody na węglu aktywnym,
 • odżelazianie i odmanganianie,
 • proces zmiękczania wody,
 • dezynfekcja lampami UV
Systemy odwróconej osmozy a tradycyjne filtry do uzdatniania wody

Najlepsze filtry do uzdatniania wody działają na podstawie takich materiałów filtracyjnych jak węgiel, sznurki bawełniane, ziemia okrzemkowa czy piasek. Warto pamiętać, że korzystanie z wysokiej jakości filtrów do uzdatniania wody nie eliminuje konieczności zachowania czujności. Czujność ta dotyczyć ma przede wszystkim sposobów na wydłużenie żywotności urządzeń służących do uzdatniania wody. Przede wszystkim warto zadbać o ich regularne serwisowanie (wymianę wkładów, pomiary ciśnienia i temperatury, itp.)

Bakterie w układzie RO: systemie odwróconej osmozy

W wypadku, gdy w trakcie montażu układu RO nie została zachowana sterylność, mogą pojawić się bakterie. Mogą także pojawić się, jeżeli nie dbamy o czystość w okolicy wylewki. Warto jednak mieć w pamięci, że regularna wymiana zbiornika (mniej więcej raz na dwa, trzy lata) oraz dokonywanie okresowej dezynfekcji układu odwróconej osmozy może zapobiec kłopotliwemu pojawieniu się bakterii.

Jaki filtr wybrać: filtry do uzdatniania wody

Proces filtrowania wody znany jest już od bardzo dawna. W tym miejscu może warto przypomnieć, czym sam proces jest. A zatem: filtracja jest podstawowym procesem stosowanym w technologii uzdatniania wody. Procesem, który jest realizowany w urządzeniach nazywanych filtrami. To właśnie nad tymi urządzeniami chcemy się chwilę zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki filtr wybrać, który najdoskonalej spełni nasze oczekiwania?

Najpierw jednak wymieńmy kilka podstawowych metod filtrowania wody. Są to:

 • sorpcja, czyli pochłanianie jednej substancji, sorbatu, przez inną substancję, sorbent.
 • zmiękczanie (opis procesu wymiany jonowej dostępny jest powyżej),
 • koagulacja, czyli technologicznie eliminacja rozproszonych cząstek w wodzie przez ich nagromadzenie za pomocą zmniejszenia stopnia rozproszenia substancji rozproszonej układu koloidowego. Układ ten stanowi niejednorodna mieszanina, w której jedna substancja jest rozproszona w drugiej,
 • działanie lampy UV - z wody zostają usunięte wirusy i bakterie za pomocą działania na wodę światła ultrafioletowego.

Odpowiedni wybór filtra pozwoli na oczyszczenie wody z konkretnych substancji i związków. Tak jak było to już wspomniane powyżej, warto najpierw rozpoznać, z jakimi zanieczyszczeniami wody mamy do czynienia. W tym celu najlepiej przeprowadzić specjalistyczne testy. Wybór filtra uzdatniającego wodę musi być podyktowany znajomością rodzaju i stopnia zanieczyszczenia wody w naszym gospodarstwie domowym lub w naszej firmie.

W gospodarstwach domowych najczęściej wykorzystywanym rodzajem filtra jest jest ten, który wykorzystuje zjawisko odwróconej osmozy, a także ten, który można określić po prostu jako węglowy.

Rodzaje filtrów

Bardzo popularnym urządzeniem do filtrowania wody w gospodarstwach domowych jest z pewnością filtr zmiękczający wodę. Na jego budowę składają się: zbiornik solanki, głowica sterująca oraz oczywiście zbiornik filtracyjny z kationitami (powyżej wspominaliśmy już o wymianie jonowej). Taki filtr wymaga okresowej konserwacji, ale poprawne z niego korzystanie sprawi, ze posłuży w domu przez długie lata bez konieczności wymiany i zakupu nowego urządzenia.

Równie popularne stają się także filtry węglowe do uzdatniania wody. Jedne z najlepszych filtrów do uzdatniania wody są wypełnione węglem aktywowanym. Takie urządzenia nie tylko eliminują zanieczyszczenia organiczne, ich działanie jest także gwarancją poprawy zapachu oraz smaku oczyszczanej, filtrowanej wody. Na urządzenie składa się zbiornik filtracyjny oraz głowica sterująca. W wypadku filtru węglowego fachowcy zachęcają do wymiany złoża węglowego średnio raz na trzy do pięciu lat.

Obok dwóch rodzajów urządzeń wymienionych powyżej warto także zwrócić uwagę na lampy UV lub też lampy bakteriobójcze UV. Składają się na nie: szafka sterownicza oraz korpus z tak zwanej stali kwasoodpornej. Lampy, jak sama nazwa wskazuje, działają na podstawie promieniowania ultrafioletowego. Uzdatnianie wody odbywa się bez konieczności dostarczania do wody środków chemicznych. Lampy sprawdzają się doskonale i działają jak najlepsze filtry do wody, gdy w wodzie właśnie, pojawią się mikroorganizmy. W wypadku lamp UV warto wymienić promiennik UV raz na dwanaście miesięcy.

Z kolei filtry odżelaziające i odmanganiające eliminują zanieczyszczenia wody związanie z obecnością w niej związków żelaza i manganu. Dodatkowo często usuwają z wody amoniak oraz siarkowodór. Składająca się na ten rodzaj filtra kolumna filtracyjna wyposażona jest w złoże piaskowo-żwirowe lub aktywne złoże katalityczne (np. naturalną rudę manganu). To pierwsze skutecznie eliminuje żelazo z wody, drugie natomiast działa na związki żelaza i manganu). Warto dodać, że przed wykorzystaniem tego filtru do uzdatniania wody należy poddać wodę procesowi napowietrzenia.

Wymieniliśmy tylko cztery popularne rodzaje filtrów:

 • zmiękczające wodę,
 • filtry węglowe,
 • lampy UV,
 • filtry odżelaziające i odmanganiające

Warto swoją wiedzę na temat rodzajów oraz konserwacji filtrów poszerzyć, jeżeli planuje się zakup takiego filtra ze względu na zanieczyszczenie wody w gospodarstwie domowym konkretnymi substancjami. Wyliczenie jednych z najbardziej popularnych być może ułatwi nieco odpowiedź na pytanie, jaki filtr wybrać do swojego domu.

Dobry wkład z węgla aktywowanego

Odpowiedzieliśmy już sobie częściowo na pytanie, jaki filtr może spełnić mniej lub bardziej podstawowe oczekiwania związane z uzdatnianiem wody. Czas na nieco bliższe zerknięcie na wkład jednego z najbardziej popularnych i najlepszych filtrów do wody. Chodzi o filtr węglowy.

Wkłady węglowe znajdujące się we wspomnianych filtrach zawierają specjalny, granulowany, drobnoziarnisty węgiel uaktywniany w fazie produkcyjnej. Jest to węgiel o dużej zdolności adsorpcyjnej. Wkład węglowy jest odpowiedzialny za redukcję z wodzie takich substancji jak chlor (aż w 99%!) czy inne lotne substancje organiczne, które są odpowiedzialne za niszczenie smaku i zapachu wody. Chodzi tu na przykład o 98% rozpuszczalników chloropochodnych i węglowodorów aromatycznych oraz 85% pestycydów chloropochodnych i związków wieloaromatycznych.

Dodajmy jeszcze tylko, że zaledwie jeden gram węgla aktywnego ma powierzchnię aż 1000 m2.

Parametry filtrów

Spośród najistotniejszych parametrów filtrów do uzdatniania wody warto na początek wymienić cztery:

 • rozmiar,
 • wydajność,
 • temperatura pracy,
 • żywotność wkładów i lamp UV.

Jeżeli chodzi o kryteria doboru najlepszego filtra do wody, to rozmiar oczywiście odegra spore znaczenie (chyba, że zgodnie z planem klienta filtr do wody zostanie zainstalowany w piwnicy przy hydroforze). Kierując się rozmiarem filtra, warto pamiętać, że oprócz niewielkich rozmiarów (filtr, który mieści się pod szafką kuchenną lub przy kranie) trzeba też pomyśleć o jego jakości czy też wydajności.

Wydajność gra pierwsze skrzypce. To oczywiste. Producenci filtrów do wody bardzo często, chcąc określić wydajność urządzenia, kierują się liczbą osób w gospodarstwie domowym. Stąd filtry przygotowane z myślą o trzy- lub pięcioosobowych rodzinach.

Nie należy zapominać, że filtry do uzdatniania wody nie wykonują swojej pracy w temperaturze poniżej zera stopni Celsjusza. Zakres temperatury, przy której filtr działa bezproblemowo, jest bardzo szeroki i wynosi od 2oC do 50oC.

Nie tylko temperatura pracy, ale także żywotność wkładów i lamp UV do uzdatniania wody jest znacząco zróżnicowana. Raz na dwa, cztery miesiące (maksymalnie pół roku) zaleca się wymianę wkładów węglowych oraz sedymentacyjnych. Z kolei membrany osmotyczne pochodzące od znanych producentów mogą posłużyć swoją nieprzerwaną pracą nawet od trzech do pięciu lat. Żywotność samej tylko lampy ultrafioletowej wynosi jeden rok, czyli dwanaście pełnych miesięcy.


Informacje

DANE KONTAKTOWE


Ul. Słowackiego 28/1p
43-502 Czechowice-Dziedzice


33 4711248
512 038 276
572 771 505


biuro@filtrybb.pl

Poniedziałek-Piątek 8.00-15.00

PayPal